PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Missie en Visie / Beleidsplan 2022/2027 Missie en Visie / Beleidsplan 2022/2027


Gereformeerde Kerk Asperen 2022 - 2025

De Gereformeerde Kerk in Asperen is een kleine hechte gemeente met grootse idealen, bescheiden successen en de gebruikelijke problemen. In alles willen we samen de weg volgen die Jezus Christus voor ons uitgelopen heeft en die verlicht wordt door Gods liefde en woord. De één volgt die weg vol vertrouwen, de ander twijfelend of zoekend. Sommigen gaan sneller de bocht in, anderen nemen die aarzelend. We houden vast, we laten los, verliezen of grijpen mis. We vieren uitbundig, spreken bescheiden of zijn voorzichtig stil. We verdwalen, vallen, we schamen ons en staan weer op. Samen. Met God.
Wij zijn onderweg en willen verbinden: mensen met God en elkaar; ons geloof met het alledaagse leven; Gods woord aan levenslessen die richting geven; onze tijd, inzet en kerkgebouw aan de maatschappij om ons heen; onze onzekerheid aan (nieuwe) rituelen die houvast bieden; onze vragen verbinden we aan een ruimte om te zoeken.

Missie
Geloof: Wij geloven in God de Vader, Jezus Christus zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wij geloven in de verlossing van onze zonden door het lijden van Jezus Christus en de genade van onze Heer. Door zijn opstanding en liefde mogen wij leven in relatie met God en die liefde op onze beurt uitstralen en doorgeven.
Wij geloven dat de toekomst van God is, dat we nu al tekenen van Zijn Koninkrijk zien en mogen laten zien en dat we samen onderweg zijn naar Hem.

Doel: De Gereformeerde kerk in Asperen wil een gemeenschap zijn die mensen helpt op de weg van het geloof. We willen dienstbaar zijn aan elkaar en aan de samenleving. Daartoe willen we als kerk een ontmoetingsplek zijn. Een plek waar we God én mensen ontmoeten. Een plek waar momenten van rust te vinden zijn, ook in andere vormen dan de diensten op zondag.

Waarden: We willen een open, actieve en lerende gemeente van Christus zijn, waar ruimte is voor verschillen in geloofsbeleving en geloofsuiting, met een wederzijds respect voor de onderlinge verschillen. We geven de gemeente sámen gestalte, ieder met een eigen verantwoordelijkheid naar de gaven en mogelijkheden die hem/haar geschonken zijn.

Visie
Vanuit deze missie geven we ons gemeenteleven vorm met jong en oud, voor iedereen die wil aanhaken en meedoen. Daarbij leggen we de komende jaren de prioriteit bij jongere generaties. Jongeren, dertigers en veertigers (al dan niet met kinderen) zijn een belangrijk deel van de kerk van vandaag en de toekomst. Deze groep gaat niet vanzelfsprekend op dezelfde voet verder zoals we tot op heden gewoon zijn. Veel van hen vinden we nog wel terug in de administratie van de gemeente, maar niet meer in de ontmoeting. Dit stelt ons voor de vraag waar en hoe deze groep naar zingeving en verbinding zoekt in een druk en veeleisend bestaan. Hoe kunnen wij als kerk in Asperen voor hen van betekenis zijn? Hoe leg je de verbinding tussen geloof, kerk en het alledaagse leven en in hoeverre sluit ons kerk-zijn in de huidige vorm daar nog bij aan? En hoe kunnen wij samen met hen verantwoordelijkheid nemen voor de kerk en onze omgeving, op een manier die past en inspireert? Dat zijn de uitdagingen waar wij als gemeente voor staan.

In de komende vijf jaar willen we daarom als Gereformeerde kerk groeien als gemeenschap die vormen vindt en biedt waar:
  • Ontmoeting kan plaatsvinden, op zondag en andere dagen in de week;
  • Ruimte is voor een open gesprek over geloof, opvoeding, relaties en maatschappelijke ontwikkelingen; voor gesprekken over zingeving
  • Ruimte is voor momenten van rust, rituelen en muziek naast de zondagse diensten, met aandacht voor gebed.
  • Mensen worden toegerust om sámen verantwoordelijkheid te nemen voor onderlinge (pastorale en diaconale) zorg voor elkaar te dragen.
We willen vooral ruimte in plaats van vaste vormen bieden. We zien hierin een belangrijke rol voor een predikant / kerkelijk werker / pionier. Dit proces sturen en te stimuleren om zo de gemeente te helpen hierin een weg te vinden. De predikant zal daarom volop ruimte krijgen om de prioriteit te leggen bij het oppakken van een voortrekkersrol om het gesprek aan te gaan met en betrekken van twintigers / dertigers / veertigers in onze gemeente.

Ontmoetingen en ruimte bieden we niet alleen aan onze gemeenteleden, maar ook aan anderen in onze directe omgeving die zoeken naar zingeving en geloof. Naast onze reguliere diensten werken we daarom actief aan vormen die in behoeften voorzien. We zoeken daarbij contact met mensen in onze omgeving om te luisteren naar wat hen bezighoudt.

Beleid
Kinderen en jongeren
We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren in de kerk een plek vinden waar:
- waar zij gekend worden
- waar zij God mogen leren kennen.
- waar zij leeftijdsgenoten maar ook ouderen kunnen ontmoeten
Een predikant, kerkelijk werker of jongerenwerker kan hierin een sturende en activerende rol hebben, zonder alles zelf te doen.

Pastoraat:
Als christenen kennen we ons voorbeeld in Jezus Christus. Hij gaf ons de opdracht om onze naaste lief te hebben. In de kerk willen we omzien naar elkaar en er zijn in de (geestelijke) zorg voor ieder mens die op onze weg komt in alle fases van het leven. De Gereformeerde kerk in Asperen kent contactpersonen en pastoraal ouderlingen die met regelmaat contact hebben met de aan hen toevertrouwde personen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat mensen gezien en gehoord worden.  Het gaat hier om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De predikant zal beperkt tijd hebben voor pastoraat, gezien de beperkte aanstelling die mogelijk is. Een predikant of kerkelijk werker kan het pastorale team in bijzondere situaties wel ondersteunen zonder dat het brede pastoraat zijn/haar eerste verantwoordelijkheid is. Daarbij is toerusting van belang.

Communicatie:
De realisatie van beleid staat of valt met een goede communicatie. Gemeenteleden én ook anderen in onze directe samenleving moeten op verschillende manieren en herhaaldelijk bereikt worden. Zo hopen we mensen aan te zetten om gebruik te maken en uitvoering te geven aan de ruimte binnen en de doelen van het beleid. Gemeenteleden die zich hierin gespecialiseerd hebben, kunnen hierin een adviserende en uitvoerende rol spelen.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Startzondag 11 september
Startzondag: zondag 11 september: AAN TAFEL!!! Zondag 11 september is het Startzondag! We hopen weer op een feestelijke manier het nieuwe seizoen in te luiden! Zoals jullie inmiddels weten, wordt de Startzondag dit jaar in en rondom de kerk gehouden. De Startzondag begint om 9.30 uur met de Startdienst. Thema van de dienst (en zondag) is: AAN TAFEL!!! Dit is ook het jaarthema van de landelijke kerk.  Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door organist Jan van Dijk, maar ook een zanggroepje van gemeenteleden zal medewerking verlenen! Na de dienst gaan we koffie, thee en limonade drinken met natuurlijk iets lekkers erbij. Vervolgens zijn er enkele leuke workshops/activiteiten waar u/jij uit kunt kiezen: Zingen, Kunst Kijken en (grote) Tafelspellen. Na de workshops gaan we dan met de woorden van ons jaarthema: ‘Aan Tafel’ Voor de maaltijd vragen we jullie hulp. We willen namelijk weer een zogenaamde ‘Potluck’ organiseren. Bij een ‘potluck’ neemt iedereen iets te eten mee wat dan wordt gedeeld met alle andere aanwezigen. Zo krijgen we waarschijnlijk een heel gevarieerde maaltijd! Dus… u kunt vast gaan nadenken over wat u mee zou kunnen nemen (-; Let op: het moeten GEEN gerechten zijn die weer opgewarmd moeten worden… Ter inspiratie: diverse salades, diverse soorten brood, drumsticks, gehaktballetjes, pannenkoeken, hartige taart etc. Van ervaringsdeskundigen (ha, ha) heb ik verder vernomen dat het wijs is iets mee te nemen wat ruim voldoende is voor het aantal personen waar je mee komt (ongeveer 1,5 keer zoveel). Rond 14.00 uur zal de Startzondag ongeveer afgelopen zijn. We hopen dat u/jij allemaal komt! Hoe gaaf is het om met zoveel mogelijk mensen het nieuwe seizoen feestelijk te starten. Mocht u/jij nog iets willen betekenen in de voorbereiding… schroom niet en bel, app of mail me.. Neem een bloem mee naar de Startzondag! Op de Startzondag van 11 september willen we als gemeente zelf een aantal boeketten formeren die we als groet van de gemeente weg kunnen brengen. Daarom willen wij jullie vragen om die zondagmorgen een ‘losse’ bloem mee te nemen naar de kerk. Het mogen ook meerdere losse bloemen zijn (-; We hopen natuurlijk dat iedereen meedoet en dat we met al die bloemen heel veelkleurige boeketten kunnen maken!
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.