PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerkenraad 2018/2019 Kerkenraad 2018/2019

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorganger: ds. Germa Rietberg

Preses:  Bertjan Broeksema

Scriba:  Rinus Broekhoff

Pastorale ouderlingen: Gerda en Johan Kerbel en Hetty Janssen- van Zandwijk.

Jeugdouderling: Jan van Ooijen

Diaconie: Irene Hoogenhuijzen (voorzitter), Ina Mol, Arie Bronkhorst, Arianne Boet

Ouderlingen kerkrentmeester: Rob Spruijt, John van Est
Zij worden in de uitvoering van hun werk bijgestaan door de kerkrentmeesters Jan Temmick (penningmeester) en Michel van Meeuwen (adviserend lid) en de commissie van bijstand.

Het dagelijks bestuur (DB) van de kerkenraad bestaat uit:
Bertjan Broeksema..............................preses
Germa Rietberg...................................voorganger
Hetty Janssen van Zandwijk................pastoraal ouderling
Irene Hoogenhuijzen............................diaken
Jan van Ooijen.....................................jeugdouderling
Rob Spruijt...........................................ouderling kerkrentmeester
Rinus Broekhoff...................................scriba

De kerkenraad en het DB worden ondersteund door Jannie de Keijzer als notuliste.
Het DB van de kerkenraad vergadert elke twee maanden, gewoonlijk op de derde woensdag van de maand om 19.30 uur in de Rank.

Het DB is voor elke reguliere vergadering om 19.00 uur aanwezig voor uw vragen of suggesties. Daarnaast kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via uw wijkouderling of d.m.v. een brief of mail aan de scriba.

 

terug
 
 
 
ASPEREN ACTIEF
Ontmoet & Proef
Nieuwe Nederlanders. Ze komen wonen in onze straat, dorp of stad, maar voor hen is het vaak lastig om contact te leggen. Eerlijk gezegd geldt dat vaak ook voor ons. Een andere taal, een andere godsdienst en een andere cultuur maakt dat wij elkaar niet zo snel zullen aanspreken. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vluchtelingen graag Nederlandse vrienden wil, maar dat het lastig is vrienden te maken. Dat terwijl andere onderzoeken laten zien dat vriendschappen heel belangrijk zijn voor een succesvolle integratie, het leren van Nederlands en het vinden van werk. Ontmoet & Proef is een initiatief van Asperen Actief. `Op Koningsdag 27 april willen wij u graag in contact brengen met “nieuwe Nederlanders” en hun eetgewoonten. In het dorpshuis wordt u uitgenodigd om vanaf 12.00 uur te genieten van lekkere hapjes uit de wereldkeuken en ondertussen elkaar te ontmoeten.
Komt u ook?
Ontmoet & Proef Koningsdag 27 april 12.00 uur Dorpshuis Asperen Iedereen die van lekkere hapjes houdt.

Linda van Willigen, namens Asperen Actief
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.