PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerkenraad 2018/2019 Kerkenraad 2018/2019
De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorganger: ds. Germa Rietberg

Preses:  Bertjan Broeksema

Scriba:  Rinus Broekhoff

Pastorale ouderlingen: Gerda en Johan Kerbel / Kerbel- Müller en Hetty Janssen- van Zandwijk.

Jeugdouderling: Jan van Ooijen

Diaconie: Irene Hoogenhuijzen (voorzitter), Ina Mol - Hamberg, Arie Bronkhorst, Arianne Boet - Breider

Ouderlingen kerkrentmeester: Rob Spruijt, John van Est
Zij worden in de uitvoering van hun werk bijgestaan door de kerkrentmeesters Jan Temminck (penningmeester) en Michel van Meeuwen (adviserend lid) en de commissie van bijstand.

Het dagelijks bestuur (DB) van de kerkenraad bestaat uit:
Bertjan Broeksema..............................preses
Germa Rietberg...................................voorganger
Hetty Janssen van Zandwijk................pastoraal ouderling
Irene Hoogenhuijzen............................diaken
Jan van Ooijen.....................................jeugdouderling
Rob Spruijt...........................................ouderling kerkrentmeester
Rinus Broekhoff...................................scriba

De kerkenraad en het DB worden ondersteund door Jannie de Keijzer - van Snippenberg als notuliste.
Het DB van de kerkenraad vergadert elke twee maanden, gewoonlijk op de derde woensdag van de maand om 19.30 uur in de Rank.

Het DB is voor elke reguliere vergadering om 19.00 uur aanwezig voor uw vragen of suggesties. Daarnaast kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via uw wijkouderling of d.m.v. een brief of mail aan de scriba.

 
terug
 
 
 

Kerkenraadsvergadering voltallig
datum en tijdstip 22-05-2019 om 19.30 uur
meer details

Sluiting kopij
datum en tijdstip 24-05-2019 om 00.00 uur
meer details

 
Leerdam PRAISE 2 juni 2019
Openluchtdienst

 

Leerdam Praise is druk met de voorbereidingen voor de 13e Openluchtdienst. We kijken ernaar uit om samen God te aanbidden en elkaar te ontmoeten. Leen Koster spreekt over het thema ‘Onderweg met God’. De Leerdam Praise band zorgt voor de muzikale begeleiding. We zingen onder andere bekende en nieuwe liederen als: ‘Hoe groot zijt Gij’, ‘Heer, wijs mij Uw weg’ en ‘Op die dag’. Een boekje met de liedteksten wordt vooraf uitgedeeld.

 

· Zondag 2 juni 2019 om 14:30

· Locatie: Dr. Reilinghplein te Leerdam

 

In de dienst is er een speciaal moment voor de kinderen. Na de dienst is er koffie, thee en fris en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U/jij bent van harte welkom!

 

De commissie Leerdam Praise. www.leerdampraise.nl www.facebook.com/LeerdamPraise/

 

Leerdam Praise organiseert de Openluchtdienst vanuit het verlangen Gods Liefde uit te stralen naar de mensen om ons heen. Misschien is de Openluchtdienst wel een mooie gelegenheid om iemand uit jou omgeving (opnieuw) iets te laten proeven van Gods Liefde. Wie nodig jij uit?

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.