PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DIACONIEUWS/ZWO mei 2019 DIACONIEUWS/ZWO mei 2019
AVONDMAALSCOLLECTE 12 MEI

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van zes meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk.

Barmhartige God, We zien de beelden van verwoesting door natuurgeweld in Zuid-Oost Afrika in Mozambique, Zimbabwe en Malawi en op Papua in Indonesië. Een verwoestende hemel brak los. Na de storm kwam de regen. Wat bleef is een land van modder en water, onbarmhartig ondoordringbaar. Zoveel doden, zoveel mensen vermist, zoveel mensen die niet weten hoe het is met hun familie, hun vrienden en geliefden. Zoveel onzekerheid. Ons hart is bij de slachtoffers. God van het leven, wek uw kracht in uw mensen. Wees hen nabij in hun woede en wanhoop, hun aanklacht tegen het noodlot. Hun zwijgen om de leegte en het verlies. God van het leven, wij bidden ook voor de hulpverleners die vaak machteloos staan. Wek uw kracht in hen, dat zij wegen vinden. Wij bidden voor de kerken in Mozambique, Malawi en Zimbabwe en op Papua ter plekke waar de nood is, dat uw gemeenten kunnen doen wat moet gedaan in directe hulpverlening. En dat zij een levende ruimte zijn waar mensen terecht kunnen met hun angsten en verdriet. God van het leven, wij bidden: uw kracht met hen. Zo op afstand, wat kunnen wij doen? Maak ons toch werktuigen van uw liefde, dat ook wij wegen vinden en niet machteloos blijven staan, oog in oog met het lijden van uw mensen. God van het leven, wek uw kracht in uw mensen, slachtoffers, hulpverleners, wie dan ook die waar dan ook doet wat moet gedaan in deze nood. Amen

De avondmaalscollecte van zondag 12 mei gaat naar de slachtoffers van de cycloon Idai. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Namens de diaconie, Ina Mol
 
DIACONIEUWS april 2019 DIACONIEUWS april 2019
Vrijdag 15 maart j.l. was er weer de gebruikelijke Ouderenmiddag. De middag werd, net als andere keren, goed bezocht. Het programma dit jaar was: Ontvangst met koffie en gebak. Daarna kwam ome Keesje een aantal verhalen vertellen over Asperen van vroeger en over markante figuren die destijds in Asperen woonden. Aansluitend was er 16 een film over Oud Asperen in de kerkzaal. Tijdens de film werd er een hapje en drankje geserveerd. Ook konden de ouderen die dat leuk vonden servies bewerken. Daarna hebben we genoten van een heerlijke broodmaaltijd. Al met al een geslaagde middag. Iedereen bedankt voor de gezellige middag! Avondmaalscollecte De avondmaalscollectes op Witte Donderdag (18 april a.s.) en zondag 12 mei zijn bestemd voor de Noodhup voor de slachtoffers van de cycloon Idai. In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen nodig. De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Hele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. Kom ook in actie en help de slachtoffers. Uw gebed is dringend nodig voor hen. Steun de noodhulp door middel van een extra gift via de bank t.a.v. Noodhulp Idai of in de eerstkomende twee avondmaalscollectes. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!

Namens de diaconie, Arianne Boet
 
Samenstelling college van diakenen. Samenstelling college van diakenen.

De huidige samenstelling van de diaconie is als volgt:
Voorzitter: Irene Hoogenhuijzen
Secretaris: Arianne Boet 
Leden: Arie Bronkhorst, Ina Mol.

 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vijf diakenen, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avndmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 60-plussers in de gemeente, in de maand december bezoeken ze de 70- plussers met een eindejaars attentie en ze zijn het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
 
 

Kerkenraadsvergadering voltallig
datum en tijdstip 22-05-2019 om 19.30 uur
meer details

Sluiting kopij
datum en tijdstip 24-05-2019 om 00.00 uur
meer details

 
Leerdam PRAISE 2 juni 2019
Openluchtdienst

 

Leerdam Praise is druk met de voorbereidingen voor de 13e Openluchtdienst. We kijken ernaar uit om samen God te aanbidden en elkaar te ontmoeten. Leen Koster spreekt over het thema ‘Onderweg met God’. De Leerdam Praise band zorgt voor de muzikale begeleiding. We zingen onder andere bekende en nieuwe liederen als: ‘Hoe groot zijt Gij’, ‘Heer, wijs mij Uw weg’ en ‘Op die dag’. Een boekje met de liedteksten wordt vooraf uitgedeeld.

 

· Zondag 2 juni 2019 om 14:30

· Locatie: Dr. Reilinghplein te Leerdam

 

In de dienst is er een speciaal moment voor de kinderen. Na de dienst is er koffie, thee en fris en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U/jij bent van harte welkom!

 

De commissie Leerdam Praise. www.leerdampraise.nl www.facebook.com/LeerdamPraise/

 

Leerdam Praise organiseert de Openluchtdienst vanuit het verlangen Gods Liefde uit te stralen naar de mensen om ons heen. Misschien is de Openluchtdienst wel een mooie gelegenheid om iemand uit jou omgeving (opnieuw) iets te laten proeven van Gods Liefde. Wie nodig jij uit?

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.