PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collecte-doelen maart 2024 Collecte-doelen maart 2024
Zondag 3 maart
Diaken van Dienst: Ina Mol
Collectedoel: KIA Libanon

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologie docent en studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.
Met je gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie het werk aan de theologische opleiding in Beiroet. Van harte aanbevolen!
Zondag 10 maart
Diaken van Dienst: Susanne Belder
Collectedoel: KIA IndonesiëSterke vrouwen in de kerk

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding. Via het programma zending van Kerk in Actie steunt u de toerusting van vrouwen op Papoea in hun sociale en pastorale taken. Van harte aanbevolen!

Woensdag 13 maart Biddag voor gewas en Arbeid
Diaken van Dienst: Marja de Man
Collectedoel: Diaconie

Vandaag zamelen we uw gave in voor het diaconale werk in en om onze gemeente.
Onder diaconaat verstaan wij dienst, de dienst van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we degenen die hulpbehoevend zijn, de zorg geven die nodig is. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken.

Zondag 17 maart 
Diaken van Dienst: Irene Hoogenhuijzen
Collectedoel: Kinderhulp Afrika

Kinderhulp Afrika is een charitatieve organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda. We willen de weeskinderen een hoopvolle toekomst geven en we geloven dat we écht het verschil kunnen maken in het leven van een kind.
Kinderhulp Afrika biedt de kinderen een veilige omgeving en voorzien ze van kwalitatief goed onderwijs zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan in de maatschappij. Kinderhulp Afrika wil de kinderen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

Veel van deze weeskinderen hebben hun ouders verloren aan aids, malaria of andere ziekten. Zij komen letterlijk met lege handen aan. Voor elk weeskind zoekt Kinderhulp Afrika sponsorouders in Nederland om het kind te helpen voeden, huisvesten en onderwijzen, maar ook om een relatie met het kind te leggen. Zo groeit het kind op met het besef: er is iemand in de wereld die mij kent en die van mij houdt.Zondag 24 maart
Diaken van Dienst: Ina Mol
Collectedoel: JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Jong Protestant ondersteunt vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties. Er zijn verschillende thema`s die hulp kunnen bieden bij die ondersteuning. Een voorbeeld is: Kerk als Thuisplek. Voor kinderen en jongeren. Binnen onze gemeente is daarvoor bijvoorbeeld de Kliederkerk in het leven geroepen. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij de Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk.

Donderdag 28 maart Witte donderdag H.A
Diaken van Dienst: Ina Mol en Susanne Belder
Collectedoel: Voedselbank Leerdam

Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen mensen die het financieel niet redden om zichzelf en hun gezin van eten te voorzien.
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. Om de hulpvrager van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. Om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten, is er ook een samenwerking met lokale organisaties die helpen om deze mensen weer op eigen benen te laten staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Zondag 31 maart Pasen
Diaken van Dienst: Ina Mol
Collectiedoel: KIA ColumbiaKansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.
De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.
Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.
Met uw gift steunt u kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte aanbevolen!
 
terug
 
 
 

Inloggen

 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.