PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectes augustus 2023 Collectes augustus 2023

Zondag 6 augustus 2023

Diaken van dienst: Arie van Loopik

Doel: Diaconie
Onder diaconaat verstaan wij dienst, namelijk de dienst van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we diegene die hulpbehoevend is de zorg geven die ze nodig hebben. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken.

Zondag 13 augustus 2023
Diaken van Dienst: Irene Hoogenhuijzen
Doel: Zending Ghana
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de
meerderheid. Het leven in de afgelegen dorpen is een hele uitdaging, want de wegen zijn slecht en
er is een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Met steun van Kerk in Actie leidt de
Presbyteriaanse kerk in Noord-Ghana voorgangers en jeugdleiders op die de mensen kunnen
ondersteunen. Naast Bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale
zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten.
In de dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school,
maar omdat de klassen erg groot zijn en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch
niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via
bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde
Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen.
Zondag 20 augustus 2023
Diaken van dienst: Irene van Hoogenhuijzen
Doel: KIKA
Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Inmiddels overleeft 81% van deze kinderen de eerste vijf jaar na de diagnose. Mede dankzij de onderzoeken die KiKa financiert. Want zo’n 20 jaar geleden lag dit nog rond de 72%. Een duidelijk bewijs dat onderzoek écht helpt en 100% kans op genezing steeds dichterbij komt.  
De onderzoeken waarin KiKa investeert richten zich op verschillende thema's. Denk aan betere medicijnen, minder pijn tijdens behandelingen, meer kans op genezing en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten, ook na behandeling. Ook geeft Kika voorlichting over kinderkanker. KiKa is het enige goede doel in Nederland dat investeert in onderzoek dat zich specifiek richt op alle vormen van kinderkanker.
https://content.kika.dove.ef2.builders/uploads/Ki_Ka_Inspiratie_Folder_6cc0c62d5f.pdf
Zondag 27 augustus 2023
Diaken van dienst: Susanne Belder en Arie van Loopik
Doel: Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van waaruit SchuldHulpMaatje werkt. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met de SchuldHulpMaatje-aanpak draagt men structureel bij aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking. SchuldHulpMaatje hoopt zo het taboe op geldzorgen te doorbreken en mensen te helpen om hun geldzaken weer de baas te worden én te blijven.
terug
 
 
 

Inloggen

 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.