PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen juni 2024 Collectedoelen juni 2024
Collecte 2 juni:
Exodus (hulp tijdens en na detentie)

Op verschillende manieren bied Exodus begeleiding en opvang aan (ex-)gedetineerden om na hun straf terug te keren in de samenleving. Ook bied Exodus hulp aan familieleden.

Exodus biedt hulp aan mensen met een forensische achtergrond. Ze heeft aandacht voor de complexiteit van het herstel van deelnemers en het herstel van hun relatie(s) met anderen. Ze helpt mee een sociaal netwerk op te bouwen en ondersteunt deelnemers om, vanuit eigen kracht, te werken aan een nieuwe toekomst, een zinvol bestaan. Ze biedt deelnemers kansen, om weer een plek te vinden in de samenleving en om zich daarna staande te houden. Hiermee draagt zij bij aan een veiligere samenleving met minder criminaliteit.
Exodus gelooft in groei en ontwikkeling van deelnemers, zodat zij in staat zijn om betere keuzes te maken.
Exodus biedt perspectief; dat doet ze samen, moedig en volhardend.
Uw gift is van harte welkom!


Collecte 9 juni:
EO Metterdaad: Stop kinderarbeid in Kenia


Kinderarbeid is een groot probleem in Kenia. Kwetsbare kinderen werken vaak onder gevaarlijke omstandigheden, en hebben zonder onderwijs nauwelijks toekomstperspectief. EO Metterdaad gaat, samen met partnerorganisatie Kerk in Actie, kinderarbeid in Kenia tegen. Zij proberen ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan.
 
Marieke de Man is namens EO Metterdaad naar Kenia geweest om de verhalen van kinderen in de kinderarbeid te filmen. Marieke: ‘Ik heb nooit eerder beseft hoe belangrijk onderwijs is, als toen ik in Kenia was. In een land waar de economie op z’n gat ligt en waar de staat niet kan voorzien in de noden van mensen, lijkt onderwijs de enige mogelijkheid om als kind uit de armoede te ontsnappen.’

Uw gift kan het leven van een kind veranderen! 
Op zaterdag 15, 22 en 29 juni en zaterdag 6 juli brengt EO Metterdaad dit werk in 4 tv-uitzendingen in beeld (NPO 2, 18.14 – 18.24 uur). De uitzendingen worden op zondag om 11.30 uur herhaald.

Collecte 16 juni:
SchuldHulpMaatje (betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden)
Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd kind van God, gelijkwaardig aan ieder ander. Ieder mens verdient   aandacht en (zo nodig) zorg, begeleiding en ondersteuning. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die ter voorkoming is van, of aanvullend is op, de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden, kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
   
Samen lukt het; dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is er op gericht om mensen met financiële problemen en/of (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken. We bieden hulp via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Een SchuldHulpMaatje is iemand die in je gelooft en met je aan de slag gaat, zonder te oordelen. De maatjes zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Het maatje neemt je niet de verantwoordelijkheid uit handen. Het doel is je te begeleiden bij een gedragsverandering en bij financiële zelfredzaamheid, waardoor een gezonde financiële huishouding haalbaar is en je deze in de toekomst ook kunt behouden.
SchuldHulpMaatje gelooft rotsvast in de optelsom van samen sterk. Samen lukt het!!!
Laten wij ook samen voor een mooie gift gaan.


Collecte 23 juni:
Wereldvluchtelingendag Libanon (training in thuiszorg biedt werk en hoop)
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen, in het land, de kans om in deze sector aan de slag te gaan.
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!
Met een gift helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Van harte aanbevolen.

Collecte 30 juni:
Missionair Werk Nederland: De kerk zoekt jongeren op
Een van de speerpunten van een toekomstgerichte kerk is samen met jongere generaties optrekken, op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar de jongeren zélf zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.
Met een gift steun je de missionaire activiteiten voor jongeren van de Protestantse Kerk. Hartelijk dank!
 
terug
 
 
 

Inloggen

 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.