PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
ZWO februari 2020 ZWO februari 2020
!!!!!!Belangrijk:
Reserveer de volgende data alvast in uw agenda!!!!!! 

Vrijdag 6 maart: De “Ouderenmiddag”. De Diaconie is bezig met de voorbereidingen; de uitnodiging valt binnenkort op de mat. Zondag 5 april: Het PalmPaasontbijt. Verdere informatie verschijnt in een volgende Informatie.

Collectedoelen februari
2 februari: Werelddiaconaat: Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere
(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens én natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

9 februari: Catechese en Educatie: Relevant en modern trainingsaanbod In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als
ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun taak. De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat de Protestantse Kerk (meer) trainingen kan aanbieden.

16 februari: Diaconie

23 februari: Binnenlands Diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en
uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven.

1 maart: Avondmaalscollecte: De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten, laten we hen niet met lege handen staan. Samen ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en
medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox
Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen, of een tijdelijk onderkomen betalen. Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening. Helpt u mee om bovenstaande doelen te steunen? Hartelijk Dank.

Vakantie 2020: In de standaard met tijdschriften, in de hal van de Rank, staat een Vakantiegids 2020. Het gaat hier om Vakanties met Aandacht. Dit zijn vakanties met een open protestants-christelijk karakter voor senioren en mensen met een zorgvraag. “Gezellige uitstapjes, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van de heerlijke maaltijden en de prachtige omgeving van uw hotel. Bij ons kunt u echt vakantie vieren want onze vrijwilligers nemen de tijd voor u en geven u alle aandacht tijdens de vakantieweek. U zult ervaren dat een Vakantie met Aandacht u goed zal doen!”
Namens de Diaconie, Irene Hoogenhuijzen
 
terug
 
 
40dagentijd.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.