PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Toelichting bij de exploitatierekening 2022 Toelichting bij de exploitatierekening 2022
Toelichting op de exploitatierekening 2022 Gereformeerde Kerk Asperen.
De exploitatierekening laat een negatief resultaat zien van € 23.987. Het feitelijke resultaat bedraagt    € 13. Het verschil ad € 24.000 laat zich verklaren door de aanpassingen in de reserves en voorzieningen. Eind 2021 liet de balans een ‘bestemmingsreserve voor groot onderhoud’ zien van        € 22.500. Daarnaast stond er een ‘voorziening reserve groot onderhoud’ credit op de balans van negatief € 7.772. In 2022 is dit via de resultatenrekening overgeboekt naar de ‘voorziening reserve groot onderhoud’. Tevens werd in 2022 € 1.500 toegevoegd aan de ‘voorziening reserve groot onderhoud’.
  Bestemmingsreserve
groot onderhoud
Voorziening reserve
groot onderhoud
31-12-2021 € 22.500 -/- €   7.772
Overboeking -/-  € 22.500 € 22.500
Toevoeging in 2022   €   1.500
  ----------- -----------
31-12-2022 €           0 € 16.228
  ======= =======

De overboeking en de toevoeging naar de voorziening is administratief verlopen via de (kosten)rekening ‘kosten kerkelijke gebouwen’. De rekening is daarmee met € 24.000 beïnvloed.
De werkelijke kosten bedragen € 35.415 minus € 24.000 is € 11.415. Waardoor het feitelijke resultaat € 13 bedraagt (-/- € 23.987 + € 24.000).

In 2022 werd ook € 1.500 toegevoegd aan de ‘reserve orgelfonds’.
Onttrokken aan de ‘reserve exploitatietekorten’ werd € 2.987. (Feitelijk resultaat  13 minus toevoegingen aan voorziening reserve groot onderhoud € 1.500 en orgelfonds € 1.500).

De exploitatierekening toont een incidentele bate van € 322.999. Dit betreft de opname in de jaarrekening 2022 van de ambtswoning welke in 2015 werd aangeschaft. De ambtswoning stond voor 2022 voor € 1 op de balans en is per 31-12-2022 opgenomen voor de WOZ-waarde ad € 323.000.
Het verschil is toegerekend aan de herwaarderingsreserve. De aankoop in 2015 werd volledig gefinancierd uit de verkoop van de voormalige pastorie.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Geschiedenis Gereformeerde Kerk Asperen
De geschiedenis van onze kerk, beschreven op de site Gereformeerdekerken.info  

Website gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004. | Redactie: G.J. Kok, Groningen

https://gereformeerdekerken.info/2023/11/25/de-gereformeerde-kerk-te-asperen-1/

De Gereformeerde Kerk te Asperen (2) | Website gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004. meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.