PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Opdracht beroepingscommissie Opdracht beroepingscommissie
Opdracht en profielschets voor de beroepingscommissie van de Gereformeerde kerk van Asperen
Opdracht
De kerkenraad verzoekt de leden van de beroepingscommissie om te kijken naar een geschikte invulling van de vacature die is ontstaan na het vertrek van ds. Rietberg. Gegeven de beperkte inzetbaarheid van 40% is de KR van mening dat we helder moeten zijn in onze keuze met betrekking tot de kerntaken. We kunnen geen schaap met vijf poten zoeken. Daarom moeten we met elkaar afwegen wat de belangrijkste taken zullen zijn. Pastoraal werk heeft wel de voorkeur, dit ook omdat we voldoende afwisseling hebben m.b.t. voorgangers op de kansel.
De KR acht het wenselijk dat we een dominee hebben die de sacramenten kan en mag bedienen. We staan echter ook open voor andere constructies zoals de inzet van kerkelijk werkers.
De KR heeft een aantal kerntaken zoals beschreven als uitgangspunt om te bepalen waar het zwaartepunt voor werk in onze gemeente zou moeten liggen. We zijn daarbij tot onderstaand profiel gekomen.


Profiel voorganger

Pastorale zorg
Eigenschappen
 • Toegankelijk / makkelijk bereikbaar
 • Gevoel voor wat er speelt in de gemeente en samenleving en daarop in kunnen spelen
 • Goed luisterend
 • Verbindend
 • Flexibel inzetbaar / beschikbaar (goed prioriteren)
 • Zich thuisvoelen in onze gemeente (Gereformeerde Kerk, dorpsgemeente, Asperen)
Taken
 • Zorg voor ouderen en zieken
 • Aandacht voor randkerkelijken
 • Ondersteuning en toerusting van het pastoraal team
 • Vertegenwoordiger geref. kerk. Asperen
 • Huisbezoeken
Catechese en geloofsgesprek
Eigenschappen
 • Inhoudelijk / kennis van de bijbel
 • Inspirerend
 • Goede vragen kunnen stellen
 • Gemakkelijk kunnen spreken met diverse doelgroepen
 • In eenvoudige taal geloof en praktijk verbinden
 • Leraar
Taken
 • Gesprekken voeren over alledaagse leven en de rol van geloof daarin
 • Verdieping aanbieden
 • Toeleggen op jongeren / gezinnen →ontmoeten op passende manier
 • Initiatieven nemen en organiseren

 
terug
 
 
 

Inloggen

OPROEP tot GEBED.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde een adviseur van premier Winston Churchill een groep mensen die elke avond op een vast uur stopten met wat ze aan het doen waren, om in gemeenschap te bidden voor vrede, veiligheid en zekerheid, en voor hen die in Engeland woonachtig zijn. Ze deden dit elke dag en het was alsof de stad niet geraakt werd, zo sterk was hun gebed. Het resultaat was zo wonderbaarlijk dat in korte tijd het bombardement stopte ! Nu organiseren we opnieuw, een groep mensen van verschillende nationaliteiten, om EEN MINUUT LANG te bidden voor de veiligheid van onze landen, voor een einde aan de problemen die ons onderdrukken en kwellen en dat God de beslissingen van onze heersers zal leiden. We ontmoeten elkaar op de volgende tijden: Spanje 16:00 uur Portugal 15:00 uur Canarische Eilanden 15:00 uur Costa Rica 20:00 uur Colombia 19:00 uur Nicaragua 20:00 uur Ecuador 19:00 uur Guatemala 20:00 uur Mexico 20:00 uur NEDERLAND 16:00 uur Panama 19:00 uur Honduras 18:00 uur El Salvador 20:00 uur Venezuela 18:00 uur Uruguay 17:00 uur Paraguay 17:00 uur Brazilië 18:00 uur Argentinië 17:00 uur Chili 17:00 uur Italië 16:00 uur Ik vraag u alstublieft om aan dit initiatief deel te nemen. We stoppen elke dag EEN MINUUT op de aangegeven tijden, OM GOD TE VRAGEN om vrede in de wereld, zodat conflicten kunnen eindigen en de rust wordt hersteld in alle naties van de aarde, en zodat gezinnen bij God hun veiligheid en redding zoeken. Als we de enorme kracht van gebed zouden begrijpen, zouden we versteld staan. Als u dit verzoek naar uw contacten kunt sturen, kunnen we God om een wonder vragen met ons gebed. ZET ELKE DAG DE WEKKER OP JE TELEFOON, op de tijd die voor je land is ingesteld, en bid een minuutje voor vrede. Dank, Gods Zegen, verenigd in gebed, 🙏🏻 ❤👍🏻
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.