PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kindernevendienst september 2020 Kindernevendienst september 2020
Hallo allemaal,
De maand september is alweer aangebroken. We hopen dat iedereen, ondanks de situatie op dit moment, heeft kunnen genieten van de zomervakantie. De kinderen gaan weer naar school en gaan aan een nieuw schooljaar beginnen. Leuk maar het zal voor sommigen misschien ook wel spannend zijn. We willen jullie allemaal heel veel succes en veel plezier wensen. Maak er een goed schooljaar van! In de kindernevendienst zullen we verder gaan met het programma van Bijbelbasics. In de digitale diensten blijft het kindermoment een vast item. Dus zet de TV of laptop elke zondag om 09:30 uur aan. Kijk en luister mee! In september gaan we lezen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een bijzondere ontmoeting met God.

6 september: 1 Koningen 17: 1-16 Elia en de weduwe uit Sarefat De kinderen horen het verhaal van een weduwe uit het stadje Sarefat. Ze kan nog één schamele maaltijd klaarmaken voor haar en haar zoon voordat ze van de honger zullen sterven. De profeet Elia zegt tegen haar dat er voor haar steeds olie en meel zullen zijn.

13 september: 1 Koningen 18: 17-46 Elia en de profeten van Baäl In het verhaal van vandaag komt er een strijd op een spectaculaire manier tot een hoogtepunt. Het hele volk moet bij de berg Karmel bij elkaar komen. Ze moeten eindelijk een keuze maken wie volgens hen 9 de echte (en enige) God is. Omdat het volk niet wil, of misschien niet kan kiezen, stelt Elia een proef voor: twee stieren moeten worden geslacht en op een brandstapel worden gelegd. De profeten van Baäl zullen dan tot hun god bidden en Elia tot de God van Israël. De god die antwoord geeft, verdient het om door de Israëlieten vereerd te worden.

20 september: 1 Koningen 19: 1-16 Elia ontmoet God Koningin Izebel wil Elia doden. Elia vlucht naar Berseba, bijna 200 kilometer bij de berg Karmel vandaan. In plaats van de profeet die zich vol overtuiging voor God inzet, lezen we hoe Elia moegestreden is. Op dat moment komt God naar hem toe. Eerst door middel van een engel die Elia twee keer met brood en water verzorgt. Vervolgens leert Elia dat God niet alleen aanwezig is in indrukwekkende wonderen en natuurverschijnselen. Daarna gaan we verder lezen uit het Evangelie volgens Mattheüs. We gaan vier verhalen lezen. Elk verhaal vertelt iets over de macht van Jezus.

27 september: Mattheüs 8: 23-27 Storm op het meer In het verhaal van vandaag steekt Jezus met zijn leerlingen het meer van Galilea over. Wanneer het plotseling begint te stormen, raken de leerlingen in paniek. Jezus slaapt, maar nadat de leerlingen Hem wakker hebben gemaakt, zorgt Hij ervoor dat de storm ophoudt en het water weer rustig wordt.

We hopen dat de kinderen online mee kijken en luisteren naar het kindermoment tijdens de kerkdienst.

Keep safe!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
terug
 
 
 

Inloggen

Uitbreiding kerkbezoek
 

Het wordt weer steeds gezelliger in de diensten en bij het koffiedrinken na de dienst. We kunnen en mogen weer met meer gemeenteleden en gasten bijeen komen. Er is ook weer kindernevendienst. Het zingen begint steeds meer als vanouds te klinken. Dat voelt echt goed. We ventileren goed en dan kan het, volgens de PKN en het RIVM, prima. Dus jullie zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden hoeft niet meer. 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.