PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kindernevendienst september 2020 Kindernevendienst september 2020
Hallo allemaal,
De maand september is alweer aangebroken. We hopen dat iedereen, ondanks de situatie op dit moment, heeft kunnen genieten van de zomervakantie. De kinderen gaan weer naar school en gaan aan een nieuw schooljaar beginnen. Leuk maar het zal voor sommigen misschien ook wel spannend zijn. We willen jullie allemaal heel veel succes en veel plezier wensen. Maak er een goed schooljaar van! In de kindernevendienst zullen we verder gaan met het programma van Bijbelbasics. In de digitale diensten blijft het kindermoment een vast item. Dus zet de TV of laptop elke zondag om 09:30 uur aan. Kijk en luister mee! In september gaan we lezen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een bijzondere ontmoeting met God.

6 september: 1 Koningen 17: 1-16 Elia en de weduwe uit Sarefat De kinderen horen het verhaal van een weduwe uit het stadje Sarefat. Ze kan nog één schamele maaltijd klaarmaken voor haar en haar zoon voordat ze van de honger zullen sterven. De profeet Elia zegt tegen haar dat er voor haar steeds olie en meel zullen zijn.

13 september: 1 Koningen 18: 17-46 Elia en de profeten van Baäl In het verhaal van vandaag komt er een strijd op een spectaculaire manier tot een hoogtepunt. Het hele volk moet bij de berg Karmel bij elkaar komen. Ze moeten eindelijk een keuze maken wie volgens hen 9 de echte (en enige) God is. Omdat het volk niet wil, of misschien niet kan kiezen, stelt Elia een proef voor: twee stieren moeten worden geslacht en op een brandstapel worden gelegd. De profeten van Baäl zullen dan tot hun god bidden en Elia tot de God van Israël. De god die antwoord geeft, verdient het om door de Israëlieten vereerd te worden.

20 september: 1 Koningen 19: 1-16 Elia ontmoet God Koningin Izebel wil Elia doden. Elia vlucht naar Berseba, bijna 200 kilometer bij de berg Karmel vandaan. In plaats van de profeet die zich vol overtuiging voor God inzet, lezen we hoe Elia moegestreden is. Op dat moment komt God naar hem toe. Eerst door middel van een engel die Elia twee keer met brood en water verzorgt. Vervolgens leert Elia dat God niet alleen aanwezig is in indrukwekkende wonderen en natuurverschijnselen. Daarna gaan we verder lezen uit het Evangelie volgens Mattheüs. We gaan vier verhalen lezen. Elk verhaal vertelt iets over de macht van Jezus.

27 september: Mattheüs 8: 23-27 Storm op het meer In het verhaal van vandaag steekt Jezus met zijn leerlingen het meer van Galilea over. Wanneer het plotseling begint te stormen, raken de leerlingen in paniek. Jezus slaapt, maar nadat de leerlingen Hem wakker hebben gemaakt, zorgt Hij ervoor dat de storm ophoudt en het water weer rustig wordt.

We hopen dat de kinderen online mee kijken en luisteren naar het kindermoment tijdens de kerkdienst.

Keep safe!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
terug
 
 
 

Inloggen

U zij de glorie.
https://youtu.be/y7BC7_loi78 
 
De nieuwe Paaskaars is binnengebracht.

Vandaag is de nieuwe Paaskaars in gebruik genomen. Hetty Janssen heeft hem gemaakt.
Zij vertelde, tijdens de Paasdienst, over de symboliek die zij heeft gebruikt.

"Op de kaars de Bijbel in het klein: de aarde rondom de kaars met lucht, aarde en water, symbool voor de schepping. Erboven Gods Geest, die er was tijdens de schepping en die de aarde nooit verlaten heeft gesymboliseerd door de duif. Ook symbool voor Pinksteren.
Ernaast een bloeiende staf. De dode staf van Aäron, die samen met de 11 andere staffen van de 12 stammen van Israël bij de ark lag. Alleen Aäron 's staf kwam tot leven, zo werd bewezen dat hij hogepriester was. De staf staat symbool voor Jezus die dood was en op Paasochtend weer levend. De opstanding, Pasen.
Tot slot het jaartal 2021."


Klik op "meer" voor details.
  meer
 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK. (Door aangescherpte coronarichtlijnen tijdelijk niet mogelijk)
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen, om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom is.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.