PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kindernevendienst april 2020 Kindernevendienst april 2020
Wat leven we in een vreemde, onzekere tijd op dit moment. Het coronavirus slaat wild om zich heen en ons dagelijks leven richten we
op een andere manier in. Ook de gang naar de kerk op zondag zit er voorlopig niet in. Kerkdiensten gaan voorlopig niet door en daardoor
helaas de kindernevendienst ook niet.
We zijn in maart gestart met het Paasproject: Tussen Hemel en Aarde. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.
De kinderen zijn gestart met het maken van een mooie Paaskaars. Deze kaars hebben we zaterdag 21 maart 2020 bij de kinderen thuis gebracht zodat ze deze elke zondag weer een beetje meer af kunnen maken.
Ook zal elke zaterdag/zondag een bestand van Bijbelbasics worden doorgestuurd naar de gemeente. Zo kunnen de ouders met kinderen
verder gaan met het Project.

5 april 2020: Wie is die man (Matteüs 21:1-11)
Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieuwe koning waar de Joden al heel lang naar uitkijken. Waarom ze hier al zo lang naar uitkijken:
Jezus is een vriendelijke koning!
Symbool voor op de paaskaars: keuze uit bijvoorbeeld: kroon, palmblad, trommel of een ander instrument om de koning aan te kondigen.

12 april 2020: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10)
Kort nadat Jezus is gestorven, gaan twee vrouwen naar het graf van Jezus: Maria uit Magdala en de andere Maria, de moeder van Jakobus
en Josef. De vrouwen gaan op weg. Jezus leeft: ze hebben hem met eigen ogen gezien!
Symbool voor op de paaskaars: keuze uit bijvoorbeeld: het kruis, een engel of een regenboog.

19 april 2020: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20)
Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over hem te vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden.
Documentatie wordt t.z.t. toegestuurd via de mail.
Na het Paasproject gaan we lezen over het leven van David. Israël heeft voor het eerst een koning: Saul. De profeet Samuël heeft
Saul koning gemaakt, maar Saul doet niet wat God wil. Daarom zegt Samuël dat Saul niet lang koning zal zijn en dat God iemand zal zoeken die wel zijn wil doet. Al tijdens Sauls regering wijst Samuël een nieuwe koning aan: David.

26 april 2020: David wordt Koning (1 Samuel 16:1-13)
God zegt tegen Samuël dat hij naar Betlehem moet gaan om de nieuwe koning aan te wijzen. Samuël gaat naar Isaï en zijn zonen. Dan ontmoet Samuël David en God zegt: ‘Dit is degene die ik heb uitgekozen!’ Samëel giet olie over het hoofd van David.
Documentatie wordt t.z.t. toegestuurd via de mail.

Voor een ieder, sterkte deze tijd. Blijf gezond.

Als afsluiting een mooi klein gedicht van Jip_gewoon:
Gister was gister,
morgen nog niet hier.
Geniet van vandaag,
vertrouw, maak plezier.
En als morgen vandaag is,
doe het dan nog eens,
op dezelfde manier.


Samen sterk!
Met vriendelijke groet, Tessa de Keijzer
 
terug
 
 
 

Inloggen

Uitbreiding kerkbezoek
 

Het wordt weer steeds gezelliger in de diensten en bij het koffiedrinken na de dienst. We kunnen en mogen weer met meer gemeenteleden en gasten bijeen komen. Er is ook weer kindernevendienst. Het zingen begint steeds meer als vanouds te klinken. Dat voelt echt goed. We ventileren goed en dan kan het, volgens de PKN en het RIVM, prima. Dus jullie zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden hoeft niet meer. 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.