Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Asperen
 
 
Kerk en Israël juli/aug 2020 Kerk en Israël juli/aug 2020
Misschien heeft u iets gelezen of gehoord over de onrust die bij verschillende partijen is ontstaan over de aankondiging van de regering van Israël om per 1 juli Palestijnse gebieden te annexeren. Met name de reactie van de Raad van Kerken, waar de PKN ook bij aangesloten is, zorgde voor verontwaardigde reacties. Ik vind het erg lastig om te bepalen wat precies het juiste standpunt is. Daarvoor is m.i. het probleem te complex. “Links” en “rechts” reageren fel op elkaar en iedereen claimt gelijk te hebben. Omdat wij horen bij de PKN volgt hieronder de reactie van “onze” PKN op deze onrust. Die wil ik graag met u delen.

“Het moderamen van de Protestantse Kerk reageert op de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de steunbetuiging van de Raad van Kerken voor een brief van de Wereldraad van Kerken. "De passage in de brief van de Wereldraad over de mogelijke politieke sancties tegen Israël gaat echter een stap te ver." In mei 2020 heeft de Wereldraad van Kerken, samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten, een brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken gestuurd, waarin een dringend appèl gedaan wordt om protest aan te tekenen tegen annexatie van Palestijnse gebieden door Israël. De Raad van Kerken in Nederland heeft deze oproep ondersteund en de brief onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken. De intentie van de brief van de Raad van Kerken past binnen de visie, het beleid en de roeping van de Protestantse Kerk. De passage in de brief van de Wereldraad over de mogelijke politieke sancties gaat  echter een stap te ver. We waarderen de spijtbetuiging van de Raad van Kerken. De brief van de Raad van Kerken is  voortgekomen uit de oproep van medechristenen in het Midden-Oosten. Door de dreigende politieke ontwikkelingen voelen zij zich in hun bestaan bedreigd. Vanuit deze zorg hebben zij een appèl gedaan op de Nederlandse Raad van Kerken om stem te geven aan hun nood. Concreet door bij politiek verantwoordelijken hun nood kenbaar te maken. De Raad van Kerken heeft dit gedaan door adhesie te betuigen aan de brief van de Wereldraad van Kerken en die van de Raad van Kerken in het MiddenOosten. 
Nu heeft deze brief veel losgemaakt, ook bij leden van onze kerk. De ontsteltenis komt met name voort uit de passage in de brief van de Wereldraad waarin wordt gesteld dat mocht de Israëlische regering overgaan tot de annexatie van Palestijnse gebieden de EU het
associatieverdrag met Israël moet opschorten. Christenen voor Israël heeft zich als eerste fel gekeerd tegen deze, in hun ogen, eenzijdige politieke stellingname van de Raad van Kerken. De reactie van Christenen voor Israël heeft veel weerklank gevonden. Niet alleen binnen de Protestantse en andere kerken, maar ook in de Joodse gemeenschap in Nederland. De vele beladen reacties raken ons. Zowel vanwege de massaliteit als de intensiteit. Velen ervaren de brief van de Raad van Kerken als selectieve verontwaardiging over de politiek van Israël en, nog
scherper, als het voorwaardelijk stellen of zelfs opschorten van onze onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël. In deze reacties horen we een roep om recht voor het Joodse volk en voor de staat Israël. Hoe verhoudt dit spreken van de Raad van Kerken zich nu ten opzichte
van de visie en het beleid van de Protestantse Kerk in deze? In 2008 heeft de Protestantse Kerk haar visie verwoord in de zogenaamde IPnota: Het Israëlisch-Palestijns conflict in de context van de Arabische wereld van het Midden-Oosten. Bepalend voor de visie zijn drie verschillende, gelijkwaardige roepingen:
  • De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
  • De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.
  • De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.

Lees hier meer over op https://www.protestantsekerk.nl/thema/israelen-palestina/
Deze roepingen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Zij staan naast elkaar, ook al schuren zij geregeld tegen elkaar aan. Om deze
reden wil de Protestantse Kerk in gesprek blijven met en ontmoeting en bevorderen tussen Joden en Palestijnen. Heel concreet door samen te
werken met haar Joodse en Palestijnse partners in de regio. Daarbij wordt geprobeerd te luisteren naar de diepe trauma’s en grote bronnen
van spiritualiteit en veerkracht bij zowel Joden als Palestijnen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de politieke realiteit door alles heen loopt. Dit is niet te vermijden. We zijn ons dat terdege bewust. Bewust mengt de Protestantse Kerk zich niet in de interne politiek van Israël, maar zoekt zij verbinding en samenwerking met Joodse partners en Palestijnse christenen. Als kerk weten we ons geroepen om stem te geven aan wie geen stem heeft. 
Wij hopen en bidden dat alles wat de brieven van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken hebben losgemaakt de roep tot God om recht verdiept, voor Jood, Palestijn en allen die existentieel betrokken zijn en zich inzetten voor duurzame vrede voor Israël en de volken.
Het moderamen van de Protestantse Kerk."


Rinus Broekhoff.
terug
 
 
 
 

Filmavond Rafaël
datum en tijdstip 29-10-2020 om 20.00 uur
meer details

KoffiePlusmiddag
datum en tijdstip 02-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Open Kerkzaal voor iedereen
datum en tijdstip 04-11-2020 om 19.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-11-2020 om 19.00 uur
meer details

 
SPECULAASPOPPENACTIE !!!!!!
Speculaasactie
Graag willen we ook dit jaar een beroep doen op jullie medewerking voor
onze jaarlijkse speculaasactie. Eind november zijn deze weer voorradig
en beschikbaar.
Kijk in eigen relatiekring (zakelijk en/of privé) of er belangstelling is. We
hebben dit jaar iets minder poppen besteld dan andere jaren. Dit
vanwege het feit dat we zeer waarschijnlijk niet huis aan huis gaan
verkopen. Dat betekent wel dat we op andere manieren iets meer ons
best moeten doen. Bestellen kan alvast bij de kerkrentmeesters. Alvast
bedankt. De verkoopprijs ad € 4,-- is onveranderd gebleven ten opzichte
van voorgaande jaren.
De kerkrentmeesters
Speculaasactie
Graag willen we ook dit jaar een beroep doen op jullie medewerking voor
onze jaarlijkse speculaasactie. Eind november zijn deze weer voorradig
en beschikbaar.
Kijk in eigen relatiekring (zakelijk en/of privé) of er belangstelling is. We
hebben dit jaar iets minder poppen besteld dan andere jaren. Dit
vanwege het feit dat we zeer waarschijnlijk niet huis aan huis gaan
verkopen. Dat betekent wel dat we op andere manieren iets meer ons
best moeten doen. Bestellen kan alvast bij de kerkrentmeesters. Alvast
bedankt. De verkoopprijs ad € 4,-- is onveranderd gebleven ten opzichte
van voorgaande jaren.
De kerkrentmeesters
 
 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK.
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.