PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Kerk en Israël januari 2017 Kerk en Israël januari 2017

Tineke had ouders van catechisanten en belangstellenden uitgenodigd om de catechisatie-avond bij te wonen waarin Roosje en Bob Steenhart, een Joods echtpaar uit Enspijk, het verhaal van Chanoekafeest kwamen vertellen. Natuurlijk waren de catechisanten er zelf, maar daarnaast nog een achttal ouders/belangstellenden. Roosje en Bob vertelden het verhaal van het chanoekawonder. Chanoeka viel in 2016 samen met Kerst. Het verhaal van Chanoeka draait om Juda de Maccabeër. De Maccabeeën waren een familie van hogepriesters. Juda leefde in een tijdperk dat de Joden zwaar onderdrukt werden. Het kwam zelfs zover dat de Grieken de Tempel in Jeruzalem ontwijdden door op het altaar een varken te offeren, een dier dat voor Joden volgens de spijswetten onrein is. Ook wilden de Grieken een beeld van Zeus in de Tempel neerzetten. Voor de Joden was dit de laatste druppel en een groepje, onder leiding van Juda, besloot om terug te slaan. Dit groepje kreeg steeds meer aanhangers en ze wonnen steeds meer stukken land terug uit de handen van de vijand. Uiteindelijk bereikten Juda en zijn mannen Jeruzalem en na een bloedige strijd overwonnen ze de Grieken. Toen ze echter de Tempel binnenkwamen, zagen ze dat de Grieken alles vernield hadden. Het was de taak van de hogepriester om de Tempel weer in ere te herstellen. Zij moesten bijvoorbeeld de afgodenbeelden verwijderen, een nieuw altaar in plaats van het verontreinigde altaar bouwen en nieuwe heilige bekers vervaardigen. De hoge menora die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Eén van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters moesten op zoek naar meer ritueel gezuiverde olijfolie om de menora te laten branden, maar konden dat niet vinden. De volgende dag was het kruikje echter opeens weer vol. De volgende dag gebeurde hetzelfde en zo ging het acht dagen lang. Op een miraculeuze wijze was de kleine hoeveelheid olie uit het gevonden kruikje dus voldoende voor acht dagen, de tijd die nodig was om nieuwe olie te persen en te zuiveren. De hogepriester, priesters, Maccabeeën en het gewone volk vierden een groot feest en de hogepriester stelde dit feest in op dezelfde tijd van het jaar, de maand kislew, opdat de Joden deze wonderlijke gebeurtenis niet zouden vergeten. Daarom vieren de Joden jaarlijks vanaf de 25e kislew het feest van Chanoeka, dat 'Herinwijding' betekent. Juda stichtte, na zijn overwinning op de Grieken, een zelfstandige staat die tot de Romeinse overwinning zou blijven bestaan. Een bijkomende bijzonderheid is dat deze Roosje SteenhartDrukker de hoofdpersoon blijkt te zijn van het boek, “De schoentjes van een vondeling”, dat Nella en ik enkele jaren geleden hebben gelezen. Een aangrijpend verhaal over een Joods kind dat, om haar te redden, in 1942 te vondeling was gelegd. Het boek ligt binnenkort op de ‘boekenplank’ in de Rank. Roosje en Bob hadden oliebollen gebakken en voor de catechisanten een spel met een tolletje meegenomen. Tijdens het feest is het gebruikelijk dit spel met elkaar te spelen.

Het was een leerzame, levendige en ook nog smakelijke avond.
Rinus Broekhoff.

terug
 
 
 
ASPEREN ACTIEF
Ontmoet & Proef
Nieuwe Nederlanders. Ze komen wonen in onze straat, dorp of stad, maar voor hen is het vaak lastig om contact te leggen. Eerlijk gezegd geldt dat vaak ook voor ons. Een andere taal, een andere godsdienst en een andere cultuur maakt dat wij elkaar niet zo snel zullen aanspreken. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de vluchtelingen graag Nederlandse vrienden wil, maar dat het lastig is vrienden te maken. Dat terwijl andere onderzoeken laten zien dat vriendschappen heel belangrijk zijn voor een succesvolle integratie, het leren van Nederlands en het vinden van werk. Ontmoet & Proef is een initiatief van Asperen Actief. `Op Koningsdag 27 april willen wij u graag in contact brengen met “nieuwe Nederlanders” en hun eetgewoonten. In het dorpshuis wordt u uitgenodigd om vanaf 12.00 uur te genieten van lekkere hapjes uit de wereldkeuken en ondertussen elkaar te ontmoeten.
Komt u ook?
Ontmoet & Proef Koningsdag 27 april 12.00 uur Dorpshuis Asperen Iedereen die van lekkere hapjes houdt.

Linda van Willigen, namens Asperen Actief
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.