PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DIACONIEUWS juni 2020 DIACONIEUWS juni 2020
Onderstaand de collectedoelen voor de maand juni.

Zondag 7 juni is de collecte bestemd voor de diaconie.

Zondag 14 juni is de collecte bestemd voor de ondersteuning van dorpskerken.
Nederland: Dorpskerken willen van betekenis zijn. Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving.
Kerk in, van en voor het dorp zijn, is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende
ledenaantallen en minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en
regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Zondag 21 juni staat de collecte van het werelddiaconaat in het teken van Wereldvluchtelingendag.
Colombia: opvang en hulp voor ontheemden.
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psycho-sociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. Helpt u mee?

Zondag 28 juni is de collecte bestemd voor het orgelfonds.

Zondag 5 juli is de Avondmaalscollecte bestemd voor het Corona Noodhulpfonds van Tear. De coronacrisis raakt ons allemaal. Net als u en jij zijn we bezorgd om onze geliefden, gezondheid en toekomst. Daarnaast zijn we solidair met mensen in zeer arme landen. Wat kun je tegen het virus beginnen zonder water en zeep, zonder ruimte om je af te zonderen, zonder artsen? Daarom collecteren we voor het Corona Noodhulpfonds. Juist bij Tear zijn wij sterk in crises. Mensen helpen veerkrachtiger te worden is onze expertise. Dat doen we ook nu. Via ons grote netwerk van kerken geven we voorlichting, medische hulp en zorgen we voor water en zeep in Bangladesh, Haïti, Ethiopië en Zimbabwe en
vele andere landen. Een grote uitbraak zou desastreus zijn. Samen doen we er alles aan om dit virus het hoofd te bieden. Hiervoor is dringend veel geld nodig.
Geef aan het Corona Noodhulpfonds, zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen.
Deze collecten, evenals de collecte voor de kerk en het onderhoudsfonds worden van harte bij u aanbevolen. Zolang er nog niet gecollecteerd kan worden, willen we u vragen om deze doelen toch te steunen, door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk. De gegevens daarvoor staan op een andere plaats in deze Informatie en op de Weekbrief.

Hartelijke groet, Irene Hoogenhuijzen
 
terug
 
 
 

Inloggen

U zij de glorie.
https://youtu.be/y7BC7_loi78 
 
De nieuwe Paaskaars is binnengebracht.

Vandaag is de nieuwe Paaskaars in gebruik genomen. Hetty Janssen heeft hem gemaakt.
Zij vertelde, tijdens de Paasdienst, over de symboliek die zij heeft gebruikt.

"Op de kaars de Bijbel in het klein: de aarde rondom de kaars met lucht, aarde en water, symbool voor de schepping. Erboven Gods Geest, die er was tijdens de schepping en die de aarde nooit verlaten heeft gesymboliseerd door de duif. Ook symbool voor Pinksteren.
Ernaast een bloeiende staf. De dode staf van Aäron, die samen met de 11 andere staffen van de 12 stammen van Israël bij de ark lag. Alleen Aäron 's staf kwam tot leven, zo werd bewezen dat hij hogepriester was. De staf staat symbool voor Jezus die dood was en op Paasochtend weer levend. De opstanding, Pasen.
Tot slot het jaartal 2021."


Klik op "meer" voor details.
  meer
 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK. (Door aangescherpte coronarichtlijnen tijdelijk niet mogelijk)
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen, om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom is.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.