PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS collectedoelen oktober 2021 DIACONIE/ZWO NIEUWS collectedoelen oktober 2021

Zondag 3 Oktober   Kerk en Israël
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.
Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?
In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël.
In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. 

Zondag 10 Oktober Tearfund
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.
Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor hen een opdracht van God.
Ze helpen waar Ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Tearfund werkt altijd met lokale partnerorganisaties. Zij kennen de omgeving en kunnen als geen ander met de plaatselijke bevolking aan een menswaardig bestaan bouwen. Zij geloven dat met name kerken de ontwikkeling van een gemeenschap in gang kunnen zetten. Daarom betrekken ze kerken waar dat kan en relevant is. Hun primaire rol is om deze kerken en andere partners te ondersteunen met advies, toerusting en begeleiding.
Wat wij in ons dagelijks leven doen, werkt wereldwijd door. Daarom moedigen ze ook in Nederland kerken en individuele mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. Ze dagen hen uit om na te denken over hun levensstijl. En ze verbinden kerken in Nederland met kerken in andere continenten om een wederzijds leren en ondersteunen te stimuleren.

Zondag 17 oktober Orgelfonds
Het is goed om een orgel jaarlijks te inspecteren, om zo tijdig vervelende zaken te constateren en te verhelpen. Maar dat kost geld, daarom wordt er jaarlijks een aantal keren bij ons in de kerk gecollecteerd voor het orgelfonds.
Zondag 24 Oktober Exodus
Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.
Wat doen wij? De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.
We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.
Hoe doen wij dat? Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
Bij Exodus werken ongeveer 300 professionals en ruim 1700 vrijwilligers.

Zondag 31 Oktober Najaar Zendingszondag
Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.
Stem van onderdrukte vrouwen laten horen
De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november) gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich [IM1] als vrijwilligster inzetten voor de organisatie.

terug
 
 
 

Inloggen

Uitbreiding kerkbezoek
 

Het wordt weer steeds gezelliger in de diensten en bij het koffiedrinken na de dienst. We kunnen en mogen weer met meer gemeenteleden en gasten bijeen komen. Er is ook weer kindernevendienst. Het zingen begint steeds meer als vanouds te klinken. Dat voelt echt goed. We ventileren goed en dan kan het, volgens de PKN en het RIVM, prima. Dus jullie zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden hoeft niet meer. 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.