PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS oktober 2020 DIACONIE/ZWO NIEUWS oktober 2020
Postzegels, kaarten en cartridges mogen weer in de brievenbus in de hal. De opbrengst van de cartridges gaat naar Joy for Children. De opbrengst van de rest gaat naar Kerk-in-Actie.

Collecte op 4 oktober – Israëlzondag.
Leren door ontmoeting en dialoog. De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoorden in de relatie zijn: gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, bijv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten
worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

Collecte op 11 oktober is voor de Diaconie.
Landbouw Rwanda (Werelddiaconaat) Collecte.

Collecte op 18 oktober 2020.
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werker in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Collecte zondag 25 oktober.
Door meerdere branden is vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos grotendeels verwoest. Op het eiland is de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden migranten zijn gevlucht, maar kunnen nergens heen. In vluchtelingenkamp Moria woonden zo´n 13.000 mensen, terwijl er plaats is voor 3.000. Veel mensen bivakkeerden noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. In de winter was het veel te koud, in de zomer veel te warm. Er is geen privacy en onvoldoende toegang tot sanitair en schoon water. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en mensen met een chronische ziekte. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Tot overmaat van ramp werden 35 coronabesmettingen geconstateerd. Op het eiland is de noodtoestand uitgeroepen, aangezien de bijna 13.000 inwoners van het kamp zijn geëvacueerd en geen onderdak meer hebben. Hun tenten zijn volledig verdwenen. Kerk in Actie leeft mee met partnerorganisatie Borderline Lesvos, die - naast het geven van noodhulp aan vluchtelingen - een
onderwijsprogramma heeft voor kinderen in kamp Moria, die nu geen onderkomen meer hebben. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Collecte op 8 november Avondsmaalcollecte.
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog, Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.
Onze steun voor Libanon is zeer hard nodig.

Namens de diaconie en de ZWO,
Arie en Cora Bronkhorst
 
terug
 
 
 

Inloggen

U zij de glorie.
https://youtu.be/y7BC7_loi78 
 
De nieuwe Paaskaars is binnengebracht.

Vandaag is de nieuwe Paaskaars in gebruik genomen. Hetty Janssen heeft hem gemaakt.
Zij vertelde, tijdens de Paasdienst, over de symboliek die zij heeft gebruikt.

"Op de kaars de Bijbel in het klein: de aarde rondom de kaars met lucht, aarde en water, symbool voor de schepping. Erboven Gods Geest, die er was tijdens de schepping en die de aarde nooit verlaten heeft gesymboliseerd door de duif. Ook symbool voor Pinksteren.
Ernaast een bloeiende staf. De dode staf van Aäron, die samen met de 11 andere staffen van de 12 stammen van Israël bij de ark lag. Alleen Aäron 's staf kwam tot leven, zo werd bewezen dat hij hogepriester was. De staf staat symbool voor Jezus die dood was en op Paasochtend weer levend. De opstanding, Pasen.
Tot slot het jaartal 2021."


Klik op "meer" voor details.
  meer
 
"STILTEMOMENT".
OPEN KERK. (Door aangescherpte coronarichtlijnen tijdelijk niet mogelijk)
Elke woensdagavond is de kerkzaal een uurtje open voor iedereen die gewoon even behoefte heeft aan stilte.
Even tot rust komen, om na te denken, te mediteren, te bidden of een kaarsje aan te steken.
Voel je vrij om er gebruik van te maken en vertel het ook aan anderen. Het is zeker ook bedoeld voor mensen van 'buiten'.
De openstelling van de kerkzaal is vanaf vandaag iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Iedere eerste woensdag van de maand is er aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur een speciale stilteviering waar iedereen van harte welkom is.
Uiteraard met inachtneming van de coronarichtlijnen.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.