PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
DIACONIE/ZWO NIEUWS juni 2021 DIACONIE/ZWO NIEUWS juni 2021
Zondag 6 juni JOP 
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Zondag 13 juni Missionair werk
Collecte Dorpskerken
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving.
Kerk in, van en voor het dorp zijn is vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend meer. Het sluiten van kerken, teruglopende ledenaantallen en minder financiële middelen maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.
Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Zondag 20 juni Wereldvluchtelingen dag
Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.

Zondag 27 juni avondmaalscollecte
In 1988 schreef Else het boek ‘Weid Mijn lammeren’. In dat boek riep zij op tot meer aandacht voor de (pastorale) nood van kinderen en jongeren, ook in kerken en gemeenten. De oprichting van Stichting Chris was een direct gevolg: kinderen en jongeren met welke problemen of vragen ook moesten een veilig adres hebben waar ze met hun nood en vragen terecht konden. Begonnen als telefonische hulpverlening aan kinderen en jongeren, groeide het werk van Stichting Chris in de loop van de jaren enorm uit.

Chris en Voorkom!
Met ‘Chris’,wat er ook is!’ bieden wij kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon. Daarnaast bieden wij op maat weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag. . ‘Chris’ is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Ook bieden wij met ‘Chris’ middels Connect een luisterend oor aan opvoeders die anoniem contact willen met een coach over zorgen / problemen binnen de opvoeding. Daarnaast zijn we het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.

Voorkom! Met ‘Voorkom!’ willen wij kinderen en tieners voorlichten over middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Met ‘Voorkom!’ willen wij leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.
terug
 
 
 

Inloggen

Uitbreiding kerkbezoek
 

Het wordt weer steeds gezelliger in de diensten en bij het koffiedrinken na de dienst. We kunnen en mogen weer met meer gemeenteleden en gasten (wel 25) in de kerkzaal. Kinderen tellen natuurlijk altijd mee maar worden voor het aantal kerkgangers niet meegeteld. Het zingen begint steeds meer als vanouds te klinken. Dat voelt echt goed. We ventileren goed en dan kan het, volgens de PKN en het RIVM, prima. Dus jullie zijn van harte welkom. We moeten ons nog wel opgeven bij Marguerithe Brouwer via de mail marguerithebrouwer@gmail.com of met een appje naar 0623009743. 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.