PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
CORONA, CORONA, CORONA!!!! CORONA, CORONA, CORONA!!!!
Het beheerst ons dagelijks leven en ook in deze editie van Informatie merkt u dat ongetwijfeld. Je zou soms willen dat het even anders kon zijn, maar tegelijkertijd weet je dat dit niet realistisch is. Het is overweldigend wat er allemaal gebeurt en wat een dubbele gevoelens dit oproept. Enerzijds horen we over mensen die ziek zijn, mensen die drie weken op een intensive care aan de beademing liggen, doktoren en verplegenden die zich een slag in de rondte werken met gevaar voor eigen leven. Bedrijven die enorme financiële klappen krijgen, mensen en kinderen die thuis moeten werken en leren (wat voor de
één een uitkomst en voor de ander een opgave is) en dan is dit nog maar een greep uit de gevolgen van deze crisis. Anderzijds zien we ook hoe door de genomen maatregelen er een explosie van creativiteit ontstaat en hoe bepaalde problemen waar we met elkaar maar niet uitkwamen opeens worden opgelost. Mensen maken minder kilometers door gewoon thuis te werken en via telefoon (soms zelfs met beeld) te vergaderen. En dit komt de luchtkwaliteit
enorm ten goede. En dan hebben we het nog niet over het wegvallen van de overlast van vliegtuigen. Er worden gedichten geschreven en liederen, mensen verzinnen de leukste dingen om wat licht te brengen in het leven van kinderen en ouderen en soms ben je verbaasd over jezelf dat je ook best kunt leven met minder vermaak buitenshuis. Het is een opgelegde, maar eigenlijk best aangename rust. En dan de kerk. Waar de laatste jaren vaak vooral een klaagzang was te horen over het teruglopen van het ledenaantal, de kerk naar de marge van de samenleving verdween, is er nu opeens volle aandacht voor de veerkracht die kerken tonen, de creativiteit om juist nu te laten merken dat het evangelie blijde boodschap is. Dat het gaat over hoop en licht. Woorden waar mensen behoefte aan hebben juist als de tijden onzeker zijn en donker. De diensten op TV, de mooie oecumenische initiatieven zoals het gezamenlijk wereldwijd bidden van het Onze Vader, de mogelijkheden die online kerk houden biedt. Zelfs de club Rock Solid is digitaal gehouden. Echt super voor de jongeren om elkaar toch te kunnen ontmoeten op deze manier. Er gebeurt veel goeds waar we dankbaar voor kunnen zijn. We moeten echter niet onze ogen sluiten voor de uitdagingen waar we voor staan. Als we even dichtbij huis blijven dan denk ik behalve aan de eenzaamheid die sommige mensen voelen, ook aan de opgave waar gezinnen voor staan. De hele dag met z'n allen dicht op elkaar zitten, zorgen dat je kinderen thuis leren, dat vraagt heel wat van kinderen en hun ouders. En je kunt je zomaar voorstellen dat het je op sommige momenten wel eens even teveel kan worden en dat het spanningen oplevert. Laten we als gemeente biddend staan om onze gezinnen en waar we kunnen hen een hart onder de riem steken. 
Mocht je iemand zoeken om je hart even bij te luchten of heb je ondersteuning nodig denk dan eens aan je contactpersoon, pastoraal ouderling of kerkelijk werker. 
Van sommige ouders hoor ik dat ze net als op school de dag beginnen met Bijbellezen en/of gebed. Geweldig dat jullie dat doen. Er zullen ook ouders zijn die daar nog helemaal niet bij stil gestaan hebben of echt niet weten hoe ze dat aan zouden moeten pakken. Ik geef door wat ik van anderen hoor. Misschien kun je er iets mee:

1. De Samenleesbijbel is een fijne Bijbel om thuis te lezen met je kinderen omdat er allerlei opdrachtjes, vragen en extra informatie in staat. Maar je kunt natuurlijk ook uit de Bijbel die je al in huis hebt een verhaal lezen en er bijvoorbeeld een kleurplaat of andere knutsel bij uitzoeken die je kind er bij kan maken. Of je bedenkt één vraag bij het verhaal waar je het samen even over hebt. (Kan ook heel leerzaam zijn voor jezelf ;)
2. Op de website creatiefkinderwerk.nl kun je elke dag kijken naar de Henkie show. Mathijs Vlaardingerbroek vertelt samen met zijn buiksprekende pop Henkie een Bijbelverhaal. (Vooral leuk voor de wat jongere kinderen)
3. Misschien hebben jullie zelf ook een tip die je door wilt geven. Mail die dan naar mij of naar Cor van Ooijen zodat we die door kunnen geven in de weekbrief.
Ik wens ons allemaal toe dat we gezond mogen blijven en de moed er in houden.
Breng alles steeds in gebed bij de Heer.
Hij zorgt voor je!

Tineke van Ooijen; 06-48568824 /
tinekevanooijen@gmail.com
 
terug
 
 
 

Inloggen

Uitbreiding kerkbezoek
 

Het wordt weer steeds gezelliger in de diensten en bij het koffiedrinken na de dienst. We kunnen en mogen weer met meer gemeenteleden en gasten (wel 25) in de kerkzaal. Kinderen tellen natuurlijk altijd mee maar worden voor het aantal kerkgangers niet meegeteld. Het zingen begint steeds meer als vanouds te klinken. Dat voelt echt goed. We ventileren goed en dan kan het, volgens de PKN en het RIVM, prima. Dus jullie zijn van harte welkom. We moeten ons nog wel opgeven bij Marguerithe Brouwer via de mail marguerithebrouwer@gmail.com of met een appje naar 0623009743. 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.