PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectes mei 2022 Collectes mei 2022

1 mei Noodhulp Nigeria
Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Maar ook andere gewelddadige groepen zijn actief. Zo zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.
Voor de Beamer: Noodhulp en vredeswerk in Nigeria op Vimeo
Diaken van Dienst Arie.v.L

8 mei Diaconie
Onder diaconaat verstaan wij dienst, namelijk de dienst  van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we diegene die hulpbehoevend is de zorg geven die ze nodig hebben. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken. God zal ons voorzien in zijn Rijkdom.
Diaken van dienst Irene

15 mei Voedselbank
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden.  Ze doen dat uitsluitend met vrijwilligers. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om de hulpvrager van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die helpen om deze mensen weer op eigen benen te laten staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Diaken van dienst HA. Teus en Arie B


22 mei Stichting het vergeten kind.
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor een negatief klimaat. Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.
Diaken van dienst Arie.v.L
26 mei Zending
Wat is zending eigenlijk. Wikipedia zegt het volgende: “Zending is het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur”  In Mattheus 28: 18-19 staat een van de bekendste Zendingsbevelen: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb .Een boodschap die eigenlijk voor ons allemaal geldt. In Nederland zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met zendingswerk. Deze collecte is dan ook om dit soort organisaties financieel te ondersteunen.
Diaken van dienst Teus


29 mei JOP
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van de organisatie JOP, Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Zij ondersteunen Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.
Een voorbeeld van wat ze zoal doen het hoorspel “De Bijbel om je oren”.
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/data/1639141858/images/news/normal3226.jpg
Een hoorspel met spannende vertellingen, nieuwe liedjes en checkvragen, speciaal voor kinderen tot ca 12 jaar. Voor tijdens het spelen, in de auto onderweg, of samen met je hele klas of met je club. En voor ouders ook stiekem leuk om mee te luisteren.
Diaken van dienst Arie.v.L
 
terug
 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.