PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen september 2022 Collectedoelen september 2022
Zondag 4 september 2022
Kerken met Stip
Een godsdienstig dak boven het hoofd. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen in hun detentie wekelijks de vieringen meemaakten. Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven.
Kerken met Stip is een vereniging van Rooms Katholieke en Protestantse kerken. De vereniging is opgericht in 2004 door het Rooms Katholiek en Protestants justitiepastoraat. Al tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg helpen naar een Kerk met Stip. “Stipkerken” kunnen, zo nodig, ondersteuning vragen aan de diaconaal pastor van Kerken met Stip.


Zondag 11 september 2022
Missionair Werk
Oog voor kinderen en jeugd op de pioniersplekken
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer spreken belangrijke levensvragen. De afgelopen tien jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

Zondag 18 september
Zending Syrië
DE KERK ALS PLEK VAN HOOP EN HERSTEL
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Zondag 25 september
Vredesweek.
Colombia
Vrouwen als vredestichters
Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbel verhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron. 
terug
 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.