PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen oktober 2022 Collectedoelen oktober 2022
Zondag 2 oktober:
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël.
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord, die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek, over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Zondag 9 oktober:
Vandaag is de collecte bestemd voor SchuldHulpMaatje.
Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens waardevol, uniek, gelijkwaardig en geliefd door God is en aandacht, (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is er op gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Dit doen we via internet en met getrainde vrijwilligers die, deskundig en op persoonlijke wijze, mensen kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren, aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.
Samen lukt ‘t…….dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat, om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat!

Zondag 16 oktober:
Vandaag is het Wereldvoedseldag; de collecte is bestemd voor Zending Indonesië (betere leefomstandigheden voor boeren).
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen, die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen, om duurzaam te ondernemen (bv met lokale gewassen gevarieerd koken) en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw.
Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren een grotere opbrengst tijdens de oogst.
Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.
Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Zondag 23 oktober:
Vandaag is de collecte bestemd voor het orgelfonds.
Het is goed om ons orgel met regelmaat te laten inspecteren en te onderhouden, zodat we er, tijdens onze diensten, van kunnen blijven genieten. Dit kost geld. Vandaar dat er, in het collecterooster, collecten voor het orgelfonds opgenomen zijn.

Zondag 30 oktober:
Vandaag is de collecte bestemd voor Wilde Ganzen.
Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse Nederlandse organisatie, die zich al 65 jaar inzet voor een beter leven voor mensen die in armoede leven.
De stichting stelt mensen, overal ter wereld, in staat, om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werft Wilde Ganzen fondsen en levert ze kennis en begeleiding. Met kleine, slimme, projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. Voorbeelden van projecten/initiatieven zijn de aanleg van sociale voorzieningen (onderwijs en schoon drinkwater), gelijke rechten voor vrouwen, verbetering van landbouw, of het geven van medische zorg.
Naast financiële steun, geeft Wilde Ganzen wereldwijd ook trainingen aan organisaties in lage- en middeninkomenslanden, zodat deze organisaties minder afhankelijk worden van buitenlandse steun.


 
terug
 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.