PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen november 2022 Collectedoelen november 2022
Collecten November:

2 November ( Dankdag ) : Diaconie
Diaconie is omzien naar elkaar en diegene helpen die geen helper heeft.
Wij zetten ons in voor mensen , dichtbij en ver weg, die te maken hebben met armoede, schulden, ziekte , vluchteling zijn ,of die om andere redenen hulp nodig hebben.
Door het jaar heen heeft de diaconie momenten van aandacht voor ouderen binnen de gemeente zoals de ouderenmiddag en de kerstattentie en het verzorgen van het paasontbijt voor de gehele gemeente.
De diakenen dragen zorg voor diverse onderdelen van eredienst bijvoorbeeld het inzamelen van de gaven en het gereedmaken en dienen van het avondmaal. Ook zijn ze betrokken bij bijzondere diensten zoals trouw, doop, rouwdiensten en de eeuwigheidszondag.
Het samenstellen van roosters, waaronder het jaarlijkse collecterooster en het geven van informatie over de collectedoelen en andere informatie,

6 November : Zending
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

13 November : ( Avondmaalscollecte ) : Koffiebar Asperen
Meer dan uitgaan op de zaterdagavond…
Wij van de koffiebar zijn een enthousiast team dat iedere week voor jongeren vanaf 14 jaar een leuk en afwisselend programma organiseren. Voor een leuk en gezellig avondje uit, maar eigenlijk veel meer dan dat…
Naast een leuk programma, willen wij jou een plaats bieden waar er aandacht voor je is. Je mag in de koffiebar gewoon jezelf zijn. De eerste keer binnenstappen is misschien spannend, maar bijna iedereen komt daarna graag de volgende zaterdag weer! Met ons programma en onze aandacht voor alle jongeren, willen we graag op een ongedwongen en creatieve wijze, Gods geweldige evangelie uitdragen. Welkom bij de koffiebar. Voor Faith, Friends &Fun ma


20 November : PK Pastoraat
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 


27 November : Eigen Jeugdwerk :
Voor onze kinderen en jeugd is er het navolgende clubprogramma:

Kindernevendienst: Dit is een vast onderdeel van de zondagochtenddienst.
Basiscatechese: Gegeven aan jongeren vanaf groep 7 van de basisschool t/m brugklas.
Catechese: Deze catechese wordt gegeven aan de 14+ jongeren.
First Rock: Een gezellige clubavond voor jongeren vanaf groep 4 t/m 6
Rock Solid: Dit is een vervolg op First Rock en voor jongeren vanaf groep 7 t/m brugklas.
Rock Steady: Het vervolg op Rock Solid.
Kliederkerk: Voor kinderen tot ongeveer 6 jaar zullen er weer Kliederkerkdiensten georganiseerd worden
 
terug
 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.