PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen februari 2023 Collectedoelen februari 2023

Zondag 5 februari
Werelddiaconaat Pakistan (vaktraining voor jongeren):
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met een vakopleiding, een lening en begeleiding, om een eigen bedrijf op te zetten en/of uit te bouwen. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest, die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Sana Amanat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. Met uw bijdrage geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen.

Zondag 12 februari 
Kerk in Actie Noodhulp en rampenpreventie Ethiopië:
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke, droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie, in de Hoorn van Afrika, sinds 1981, niet zó nijpend geweest.
Via Ethiopische partners, van Kerk in Actie, kan met uw bijdrage water en voedsel (noodhulp) uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren.
Daarnaast steunt u ook rampenpreventie. Boeren en boerinnen wordt geleerd, om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond; ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen; ze gebruiken een weeralarm, dat waarschuwt voor extreme droogte en/of hevige regenval, zodat ze beter weten wanneer je kunt planten en oogsten. Ze leren ook over andere bronnen van inkomsten; een eigen bedrijf opzetten, of geld sparen. Op die manier is men minder kwetsbaar als de oogst tegenvalt en kan wellicht voorkomen worden dat noodhulp nodig is.

Zondag 19 februari
Youth for Christ:
Youth for Christ is een internationale beweging die als doel heeft jongeren, tussen de 10 en 23 jaar, in aanraking te brengen met het evangelie, hen te helpen het christelijk geloof gestalte te geven en kerken te ondersteunen met jongerenwerk (materialen, trainingen en geloofsgesprekken).
Nederlandse jongeren behoren, volgens onderzoek, tot de gelukkigste ter wereld. Tegelijk komen eenzaamheid, depressie, verslaving en zelfmoord veel voor onder jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel nergens bij te horen, voelen de druk van sociale media, hebben een instabiele thuissituatie, of ze hebben te maken met huiselijk- of seksueel geweld. Dat raakt Youth For Christ diep in het hart.
Gedreven door Gods liefde zoeken zij deze kwetsbare jongeren op en bieden ze een plek waar ze veilig en geliefd zijn. Dat is meer dan ooit, dringend nodig. Youth for Christ streeft ernaar, om ongeacht huidskleur, geloof of achtergrond te bouwen aan relaties die groei mogelijk maken op sociaal, emotioneel, fysiek en geestelijk vlak. Dat doet Youth for Christ op straat, op school en in de kerk. Door wie ze zijn, laten ze Jezus zien en bieden ze hoop!

Zondag 26 februari
Zending Zambia (kinderen zonder ouders):
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen, sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos; jonge kinderen worden daardoor gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als ook zij overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te zien.
Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld alleen niet voldoende. Zijn zorgen drukten zwaar op zijn jonge schouders. Kerkleiders en gemeenteleden worden daarom getraind om maatjes, voor deze jongeren, te worden. Ze begeleiden en  ondersteunen de jongeren, zowel psychisch als praktisch. Dankzij uw bijdrage kunnen meer maatjes getraind en kinderen gesteund worden en op eigen benen staan. Laat geen kind er alleen voor staan!
terug
 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.