PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen december 2022 Collectedoelen december 2022
Collectedoelen december 2022

4 december  Kinderhulp Afrika
11 december Diaconie
18 december JOP
24 december wordt bepaald door commissie
25 december Kinderen in de knel
31 december Nederlands Bijbelgenootschap

4 december 2022: Kinderhulp Afrika

Kinderhulp Afrika is een organisatie die vanuit een Christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda.
Kinderhulp Afrika is een organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda.
​Kinderhulp Afrika wil kinderen in Oeganda een veilige omgeving bieden en hen voorzien van kwalitatief goed onderwijs, zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan in de maatschappij.  De organisatie hoopt kinderen te zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die zichzelf kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

In 1987 start Kinderhulp Afrika met het helpen van de eerste weeskinderen. Even later kochten zij land in Oeganda waarop ze de eerste voorziening bouwden. Inmiddels is er een volledige campus gerealiseerd die ruimte biedt aan 865 kinderen. Kinderhulp Afrika voorziet de kinderen van basis-, middelbaar en beroepsonderwijs, huisvesting, maaltijden, medische en geestelijke verzorging. Ongeveer 100 Oegandese medewerkers zorgen voor de kinderen en bieden hen een prettige en veilige leefomgeving.

Elk jaar verwelkomt de organisatie een nieuwe groep weeskinderen. Deze kinderen worden door familie of dorpsbewoners aangemeld. Na gesprekken en nader onderzoek worden er 15 tot 20 weeskinderen aangenomen.

Veel van deze weeskinderen zijn hun ouders verloren aan aids, malaria of andere ziekten. Zij komen letterlijk met lege handen aan. Voor elk weeskind zoekt Kinderhulp Afrika sponsorouders in Nederland om het kind te helpen voeden, huisvesten en onderwijzen, maar ook om relatie met het kind te leggen. Zo groeit het kind op met het besef: er is iemand in de wereld die mij kent en die van mij houdt.

11 december 2022: Diaconie

Diaconie is omzien naar elkaar en diegene helpen die geen helper heeft.

Wij zetten ons in voor mensen, dichtbij en ver weg, die te maken hebben met armoede, schulden, ziekte, vluchteling zijn, of die om andere redenen hulp nodig hebben.

Door het jaar heen heeft de diaconie momenten van aandacht voor ouderen binnen de gemeente zoals de ouderenmiddag, de kerstattentie en het verzorgen van het paasontbijt voor de gehele gemeente.

De diakenen dragen zorg voor diverse onderdelen in de eredienst, zoals het inzamelen van de gaven en het gereedmaken en dienen van het avondmaal. Ook zijn de diakenen betrokken bij bijzondere diensten zoals trouw, doop, rouwdiensten en eeuwigheidszondag.

18 december 2022: JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.

Dat is het verlangen van de organisatie JOP, Jong Protestant.                                                                                                                                                  JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Zij ondersteunen Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties.

25 december 2022: Kinderen in de knel

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.



Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op.

Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft een partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen.



https://vimeo.com/763791064



Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland (2022)
Eshan vluchtte op zijn 16e uit Afghanistan. Hij werd opgevangen in een huis voor minderjarige vluchtelingen in Athene. Nu werkt hij als tolk voor jongeren in deze…
vimeo.com



31 december 2022: Nederlands Bijbelgenootschap



Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Het NBG wil dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. In de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Iedereen moet de Bijbel kunnen ontdekken, ervaren en doorgeven.
Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel wereldwijd. Dankzij alle steun heeft het NBG dit jaar, onder andere, kunnen zorgen voor Bijbels:
voor weduwen in India, voor kinderen in Guatamala, en voor kinderen en jongeren in Polen.
 
terug
 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.