PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen april 2023 Collectedoelen april 2023

Palmzondag 2 april 2023: 

Orgelfonds

Vandaag is de collecte bestemd voor het orgelfonds.

Het is goed om ons orgel met regelmaat te laten inspecteren en te onderhouden, zodat we er, tijdens onze diensten, van kunnen blijven genieten. Dit kost geld. Vandaar dat er, in het collecterooster, collecten voor het orgelfonds opgenomen zijn.

Diaken van dienst: Teus

 

Witte donderdag 6 april 2023: 

Voedselbank

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen mensen die het financieel niet redden om zichzelf en hun gezin van eten te voorzien. Om de hulpvrager van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten, is er ook een samenwerking met lokale organisaties die helpen om deze mensen weer op eigen benen te laten staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Diaken van dienst: Susanne en Teus

Pasen 9 april 2023:                                                     

Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië

        Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

Meer informatie vindt u op:          

www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

https://www.youtube.com/watch?v=6UpgaZasARc 

voor kids:

https://vimeo.com/733602478

Diaken van dienst: Susanne

16 april 2023: 

Onderhoudsfonds

Het doel van deze zondag is het onderhoudsfonds. De kerk en de Rank hebben onderhoud nodig en onderhoud kost geld. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan het schilderwerk, onderhoud van de CV ketel, reparaties etc. Een belangrijk fonds om te ondersteunen om onze kerk een parel in ons dorp te laten blijven!

Diaken van dienst: Teus

23 april 2023: 

Stichting Mercy Ships

 

Twee inwoners uit ons dorp Asperen gaan vrijwilligerswerk doen voor Stichting Mercy Ships. Om de schepen te kunnen laten varen en het vrijwilligerswerk te kunnen verrichten zamelt de stichting gelden in. Wij hopen een mooie bijdrage te kunnen leveren…   helpt u mee?

 

Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuis schepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment zijn er twee ziekenhuis schepen in de vaart – de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

 

Waarom schepen?

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.

Onze programma’s

 

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma’s en training & voorlichting.

Medische programma’s

De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Training en voorlichting

Door trainingen en medisch onderwijs dragen we bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de schepen vertrokken zijn.

Diaken van dienst: Arie en Irene

30 april 2023: 

Stichting Vrienden van Huis ter Leede

Huis ter Leede is zoals u wellicht weet een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam en draagt vanuit die levensovertuiging bij aan een waardig en vreugdevol leven voor kwetsbare ouderen. Huis ter Leede heeft 87 wooneenheden, waarin zorg wordt geboden aan mensen met dementie (psychogeriatrie) en aan mensen met somatische (lichamelijke) klachten, maar ook dagbesteding, crisisopvang en hospicezorg. Vanuit de normale exploitatie kosten en subsidies worden uiteraard heel veel zaken vergoed. Helaas is er vaak geen ruimte voor ´bijzondere zaken´, de extraatjes, waar wel behoefte aan is, om bij te dragen aan het plezier en het welzijn van de bewoners.

Daarom probeert de stichting ´Vrienden van Huis ter Leede´ via donateurs geld bijeen te brengen om daar een verschil te maken. De afgelopen jaren heeft de stichting b.v. gezorgd voor de aanschaf van o.a.:

· Een tovertafel, dat is een soort interactief spel waarbij op een tafel een bewegend beeld wordt geprojecteerd, waarop men kan reageren. In de vorm van allerlei verschillende spelletjes (b.v. met spreekwoorden), liedjes of herkenbare afbeeldingen. Men wordt uitgedaagd mee te doen en te reageren op die beelden. Dat creëert veel plezier bij met name dementerende bewoners.

· Een fietslabyrint, een soort hometrainer, waarop men virtueel een route kan fietsen, door een minimale inspanning van benen of armen. Naast veel bestaande routes is daarvoor een speciale route van Leerdam en omgeving gemaakt, zodat men al ´fietsend ´veel herkenbare beelden ziet. U begrijpt dat daar met veel enthousiasme gebruik van wordt gemaakt.

· Kleine attenties b.v. rond de Kerstdagen of Pasen. Een ijscoman op locatie tijdens een themaweek ´de Camping’.

Naast de diverse kerken uit de regio Leerdam, bedrijven en vaste donateurs die ons al steunen, is de stichting steeds op zoek naar nieuwe ´Vrienden´, die dit verschil willen maken en onze stichting een warm hart toedragen.

Meer informatie kunt u krijgen bij Wil van Est, bestuurslid sinds 2016.

Op 30 april liggen er flyers in de hal om mee te nemen, ter info.

Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning                                                                           

Wil van Est Tel: 06-2354 7600 / mail: wilvanest58@gmail.com

Diaken van dienst: Susanne

terug
 
 
 

Inloggen

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.