PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
‘Wie de schoonheid van iets ziet, wil er ook echt voor zorgen’. ‘Wie de schoonheid van iets ziet, wil er ook echt voor zorgen’.
Deze uitspraak kwam onlangs vlak achter elkaar twee keer op mijn pad. Tijdens een interview in zowel de krant als op televisie. Het bracht
mijn gedachten onbewust bij de kerk. Wat ik daar nu zo mooi aan vind.
Wat ik er voor over heb om die in stand te houden.
Wat is de schoonheid van een kerkgemeenschap? Wat betekent het in de praktijk daarvoor te zorgen? Zien we die schoonheid nog wel?
Willen we er nog wel voor zorgen? En hoe doen we dat dan in een veranderende wereld waarin de prioriteiten in de agenda’s flink gehusseld worden? Kunnen we nog wel verder met hoe we het altijd deden? Of hebben we een flinke dosis creativiteit en moed nodig om het anders te gaan doen zodat de kerk levensvatbaar blijft. Het zijn vragen die me bezig houden. Ik ben oprecht benieuwd welke gedachten en ideeën hierover in de gemeente rondzingen. Bij u, bij jou, bij jullie.
Ik sta namelijk op het punt weer te beginnen over de lege plekken in de kerkenraad die gevuld moeten worden. En eerlijk is eerlijk: het voelt als
leuren, trekken en zeuren. Hier al teveel de nadruk op leggen, voelt ook als om de kern van het kerk-zijn heen draaien. Betekent een gevulde
kerkenraad dat we goed voor onze gemeente zorgen? En geldt het omgekeerd dan ook? Geef je niet om de kerk als je niet in de kerkenraad wilt? Nee, dat denk ik zeker niet! Via informele kanalen is er natuurlijk veel contact onderling en zorg voor elkaar. Er zijn kleine ontmoetingen, bemoedigingen en er zijn helpende handen genoeg. Ook proberen we er steeds meer te zijn voor heel Asperen. De deur staat op woensdagavond letterlijk open.
Kaarsen wachten op een vlam van nabestaanden. Bloemen en gebed voor iedereen. Het gaat er niet puur om dat de zetels van de kerkenraad gevuld zijn. Dat is niet het doel op zich. Het doel is dat we samen verantwoordelijkheid (willen) dragen om een levende gemeente van Christus te
blijven. Niet een gemeente waarin er een ongemakkelijk grote verantwoordelijkheid op een heel klein groepje rust.
Dus ja, dit is een oproep om u/je beschikbaar te stellen als ouderling, diaken, jeugdouderling, scriba of kerkrentmeester. Na de zomer loopt
de termijn van de helft van de kerkenraadsleden af. Maar dit is bovenal ook een oproep tot gesprek en (inter)actie. Over wat voor u nog de
schoonheid van de kerk is. Hoe u die voor zich ziet en welke rol u daarin zou willen en kunnen spelen. Kom met ideeën, kom in actie, praat met elkaar, schrijf het op.

Namens de kerkenraad,

Bertjan Broeksema

 
terug
 
 
 

Inloggen

Uitbreiding kerkbezoek
 

Het wordt weer steeds gezelliger in de diensten en bij het koffiedrinken na de dienst. We kunnen en mogen weer met meer gemeenteleden en gasten (wel 25) in de kerkzaal. Kinderen tellen natuurlijk altijd mee maar worden voor het aantal kerkgangers niet meegeteld. Het zingen begint steeds meer als vanouds te klinken. Dat voelt echt goed. We ventileren goed en dan kan het, volgens de PKN en het RIVM, prima. Dus jullie zijn van harte welkom. We moeten ons nog wel opgeven bij Marguerithe Brouwer via de mail marguerithebrouwer@gmail.com of met een appje naar 0623009743. 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.